Teknoloji ve Hayata Dair

Teknoloji Haberleri - En yeni teknoloji bilgileri - Kişisel Blog

Stajyer Özel

Bu bölüm beraber çalıştığım sevgili Stajyer arkadaşlarım içindir. Gerek stajyerlerim için Teknik Servis talimatları, sınav notları ve kanaat değerlendirmelerimi, gerek teknik bilgi ve dokümanları buradan paylaşıyorum. Sevgili koordinatör hocalarımı da bilgilendirmek istiyorum...

STAJYERLERİN 2018 YILSONU STAJ DONANIM KANAAT VE SINAV NOTLARI STAJYERLERE AİT 2.DÖNEM  SINAV & KANAAT NOTLARI 

STAJYERLERE AİT 1.DÖNEM & SINAV & KANAAT NOTLARI 27.12. 2017 STAJYERLERE AİT 2.DÖNEM SINAV & KANAAT NOTLARI ÇOK YAKINDA BURADA OLACAKTIR.
27.04. 2018   

Kurumda ve İşletmelerde Meslekî Eğitim
İşletmelerde Beceri Eğitimi Süresince Öğrencilerin (Stajyerlerin) İş Yerinde Uyması Gereken Kurallar

Usta Öğreticilik  (İş pedagojisi) Seminerinden sonra stajyerlerim için yapmış olduğum bazı düzenlemeler  aşağıdadır...


1.İş disiplinine, ahlakına ve mesai saatlerine dikkat edilmelidir. Eğitim sorumlusunun (usta öğretici) bildirmiş olduğu işyeri stajyer talimatlarına uyulması, uyulmaması halinde ise oluşabilecek yaptırımları (stajın sonlandırılması vb.) peşinen kabul edilmiş olmaktır.
2.İşletmedeki araç-gereç, makinalara ve malzemelere zarar vermeden çalışmalıdır.
3.Kıyafetine, saçına, başına, tıraşına konuşmasına ve davranışlarına dikkat etmelidir.
4.Öğrenci iş yerinin özel kıyafeti varsa uymalıdır.
5.Öğrenci işletmeye gittiği sürece staj dosyasını iş yerinde bulundurmalı ve eğitici personele (usta öğreticiye) imzalatmalıdır.
6.İşi ile ilgili bilgileri eğitim personelinden (usta öğretici) öğrenecek ve kendini yetiştirecektir.
7.İş yerini hayata atılacağı ilk işyeri olarak görmeli ve temelini sağlam atmalıdır. Yaşadığı sorunların çözümünü aynı yerde aramalıdır. Yaşanılan sorunların çözümü için, eğitim sorumlusundan (usta öğretici) destek almalıdır.
8.İş yerinde sır olarak kalması gereken mesleki sırları işyeri dışına kesinlikle taşımayacaklardır.
9.Verilen işlere itiraz etmemeli, ailevi kişisel sorunları işletmeye getirmemelidir.
10.İş ve hizmet yaparken zamana, verimliliğe ve tasarruf ilkelerine riayet edilmelidir. Çalıştığı yerde ekip çalışması sistemi varsa buna titizlikle uyulmalıdır.
11.İş yerini seven, koruyan, güvenilir, sorumluluk duygusu olan, dinamik, kibar ve çalışkan insan izlenimi bırakılmaya çalışılmalıdır.
12.Bir iş verildiğinde, çok iyi dinlemeli, anlayamadığınız veya bilmediğiniz bir konu olursa o anda sorup öğrenilmelidir. Verilen işi anlamadan başlanmamalıdır. Anlaşılmadığı takdirde anlayıncaya kadar sorulmalıdır. Aksi takdirde yanlış yapılmasına sebep olunmamalıdır.
13.İşletmede kişiler arasında ayrım yapmadan görgü kurallarına ve insan ilişkilerine uygun olarak hareket edilmelidir.
14.İş yerinde kişiler hakkında konuşulmamalı kişisel, gizli ve özel konulara karışılmamalıdır. Her şey çalışılan yerde kalmalıdır.
15.Gereksiz şakalar, iş hayatının ciddiyetini bozacak espriler, özel telefon konuşmaları yapılmamalı ve gerekmedikçe iş yerinde ziyaretçi kabul edilmemelidir.
16.İş yerinde oluşacak herhangi bir kaza durumu en kısa sürede Koordinatör Öğretmene ve Koordinatör Müdür Yardımcısına bildirilmelidir.
17.İş yerinde şeref ve haysiyete söz geçirecek davranışlardan kaçınılmalı, ciddi ve ağırbaşlı olunmalı ve dedikodulara meydan verilmemelidir.
18.İş yerinde eğitim personelinin (usta öğretici) çalışmasının yoğun olduğu zamanlarda mecbur kalmadıkça soru sormamaya dikkat etmelidir.
19.Yaptığı her işin aşamalarını öğrenmelidir.
20.Boş zamanlarında bilgi ve becerisini artırmak için çalışmalar yapmalıdır. Branşıyla ve karşılaştığı teknik sorunlarla alakalı internetten araştırmalar yapmalı, cep telefonuyla gereksiz yere zaman öldürmemelidir.
21.Yaptığı yanlışlıktan dolayı özür dilemesini bilmeli ve özür dilemenin de bir fazilet olduğunu unutmamalıdır.
22.İşletme günlerinde izinsiz, özürsüz devamsızlık yapılmamalıdr. Yaptığınız devamsızlık iş yerinin düzenini, işleyişini etkileyeceğini ve işletmenin size olan güvenini sarsacağını unutmayınız. İzin ve geç kalınacağı zamanlarda eğitim sorumlusunu (usta öğretici) bizzat bilgilendirilmelidir.
23.İşletmeyle ilgili problemlerinizi öncelikle Koordinatör Öğretmeninize sonra Koordinatör Müdür yardımcınıza iletmelisiniz.
24.İşyerinizle, Okul ve Velinizin imzaladığı sözleşmeyle çalışma sisteminiz düzenlenmiştir. Koordinatör Öğretmeninizin ve Koordinatör Müdür Yardımcınızın onayı olmadan kesinlikle işyerinizi değiştiremezsiniz. İş yeri değişikliği, yasal çerçevelerde Koordinatör Müdür Yardımcınızın onayı, önceki iş akdinin feshi ve ailenizin onayı ile mümkündür.
25.İş yerinde okulunuzu temsil ettiğinizi hiçbir zaman unutmayınız. Sizden önceki senelerde o işletmelere devam edip İşletmede Beceri Eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, her zaman en güvenilir referansınızdır. Okulunuzu en iyi şekilde tanıtınız ve sizden sonra orada, İşletmede Beceri Eğitimi yapacak kardeşleriniz ve Okulumuz için olumlu izlenimler bırakmaya gayret gösterin. Sizin iyi niyetiniz, sizin iyi çalışmalarınız, sizin iş yerinde bırakacağınız iyi izlenimler, sizin ve sizden sonrakilerin iş garantisidir.
26.Kesinlikle Öğrencilerin sendikal eylemlere ve siyasi faaliyetlere katılması gündem oluşturması yasaktır.
27.Başarılı bir staj çalışması yapılmasını ve okulunuzu en iyi şekilde temsilinizi diliyoruz.
28.Her dönem içerisinde birkaç kez velilerinizin sizi ve bulunduğunuz işyerini ziyaretini isteyiniz.13.11.2017

Hazırlayan
Erol ŞEN
Teknik Servis Şefi
Bilgisayar Donanım Teknisyeni
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Eğitim Sorumlusu-Usta Öğretici

----------------------------------------------------------------

3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu
Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak meslekî eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

“Çırak”, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişi,
“Kalfa”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişi,
“Usta”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişi,
“Usta Öğretici”, ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişi,